Facebook reklamiranje je neophodan Internet Marketing alat ako razmišljate o promociji Vašeg proizvoda, usluge ili aktivnosti. Facebook je društvena mreža koja ima najveću bazu korisnika i nudi brojne mogućnosti za plasiranje reklame usko ciljanoj grupi korisnika. Na taj način Facebook reklamiranje Vam omogućava da na najlakši način dođete direktno do Vaših potencijalnih klijenata. Marketing na društvenim mrežama je sve popularniji zato što su efekti takvog marketinga lako mjerljivi i ono što je najvažnije odmah vidljivi.

Rezultati Facebook reklamiranja se mogu vidjeti neposredno po aktiviranju kampanje, a optmalno vrijeme za realizaciju kampanje sa najboljim ROI indikatorom (Return On Investment) je oko 3 mjeseca.

Facebook reklama je odličan način da dođete do idealne kategorije ljudi kojima želite da predstavite svoj proizvod, uslugu ili aktivnost. Facebook reklama Vam omogućava da odaberete hoćete li Vaš oglas prikazati muškarcima ili ženama, da li su to starije ili mlađe osobe, možete birati osobe koje žive u određenom gradu ili državi, mogućnosti su gotovo neograničene. Facebook reklama se pojavljuje odmah po aktiviranju kampanje i Vaši ciljani potencijalni korisnici momentalno vide Vaše proizvode, usluge ili aktivnosti. Bitna karakteristika koja opisuje Facebook reklamiranje, kao jedan od alata Internet Marketinga, je i dvosmjerna komunikacija koju ostvarujete sa posjetiocima sajta što nije slučaj za TV, radio, print ili druge vidove reklama.

Za kreiranje kvalitetne Facebook reklame najbitnije je da zajednički pravilno definišemo nekoliko važnih segmenata:

 • Svrha Facebook reklame: Facebook reklama mora da ima svoju svrhu jer direktno utiče na budžet za oglašavanje. Treba odrediti da li je cilj Facebook reklame da se poveća svijest o brendu, da stvori konverzije, da usmjeri korisnika da drugu lokaciju isl.;
 • Određivanje ciljne publike: Facebook posjeduje milione podataka o svojim korisnicima. Treba odvojiti vrijeme i istražiti Vašu ciljnu grupu kako bi se osiguralo da reklama bude prikazana odgovarajućim korsnicima;
 • Podešavanje buđžeta oglašavanja: Facebook Vam omogućava da samostalno izaberete koliko želite da potrošite na Vašu reklamu. Izrada kvalitetne Facebook reklame je u direktnoj vezi sa izborom budžeta za reklamiranje.

Facebook je postao najpopularnija i najkorišćenija društvena mreža na kojoj ljudi provode veliki dio svog vremena u okruženju koje im je poznato i u kome se osjećaju prijatno i ugodno. Uz dobro vođenu Facebook marketinšku kampanju, korisnici će se vezati za određeni brend, a usput i zabaviti.

Šta Vam ja nudim? - Kreiranje strategije Facebook oglašavanja tako što:

 • istražujem tržište;
 • pronalazim odgovarajuću ciljnu populaciju;
 • ističem prednosti u odnosu na konkurenciju;
 • kreiram i dizajniram oglase;
 • vodim kampanju;
 • optimizujem kampanju u skladu sa praćenim rezultatima;
 • vodim Facebook stranicu;
 • tražim materijal, dizajniram postove i objavljujem zanimljiv i relevantan sadržaj na stranici;
 • optimizujem strategiju nastupa u skladu sa rezultatima;
 • vodim profesionalnu komunikaciju sa posjetiocima Facebook stranice i
 • izrađujem detaljne mjesečne izvještaje.

Zainteresovani?

Za sve dodatne informacije budite slobodni da me kontaktirate.